ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (၇၃)ႀကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းမႈကို ယေန႔နံနက္ ၈နာရီက ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေသြးလွဴဒါန္းမႈကို ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္ ၁ဝ၆ ဦး လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ၅၇ဦး ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း ေသြးလိုအပ္ေနသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေသြးလွဴဒါန္းရာသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခ်မ္းျမေအး၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဟုတ္စိန္တို႔ ဦးေဆာင္၍ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္ေသြးလွဴရွင္ ၅၇ ဦးတို႔က ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သုခ