ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း ဟားခါးျမိဳ႕နယ္မွ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

ဟားခါး မတ္ ၂၄ 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး၌ ဟားခါးခ႐ိုင္ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းက တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ပါတီ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္အမွာစကား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ ရပ္နားခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံရာသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးဟုန္ငိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမႈထန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးက်ဳံးဘိခ္၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဗန္ေထာင္း၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဆန္ဂ်ံဳး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။