ျပည္ေထာာင္စုျကံ႔ခိုင္ေရးနွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ က်ားဟုန္းေက်းရြာ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

(ေဖေဖၚဝါရီ) ၂၃

ျပည္ေထာာင္စုျကံ႔ခိုင္ေရးနွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ​ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္း ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းျမင္႔၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီတို႔သည္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခရုိင္ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ က်ားဟုန္းေက်းရြာအုပ္စု က်ားဟုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းဓမၼာရုံ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္ေက်းရြာရွိ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားေဒသခံမ်ားနွင္႔ ရင္းရင္းနွီးနွီးေတြ႔ဆုံ မိတ္ဆက္ျကျပီး ေရေနြးျကမ္း စကားဝိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ျကသည္။

စကားဝိုင္းတြင္ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒တို႔မွ လက္ရွိနိုင္ေရးအေျခအေန စီးပြားေရး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေနြးေျပာျကျပီး ေဒသခံမ်ားမွ သိလိုသည္႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ခိုးဆိုးလူယက္မွုမ်ား ေပါမ်ားျခင္း (ICJ) မွ တရားစြဲဆိုမွုမ်ား ကေလးေမြးစား ဥပေဒအေျကာင္း အရာမ်ား ကုန္းေစ်းနွဴန္းတက္ျခင္း ကိစၥမ်ား လ်ွပ္စစ္မီတာ အခြန္တိုးေကာက္မွုမ်ား အားေမးျမန္းျကရာ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒တို႔မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာျကားခဲ႔သည္။ ရွင္းလင္းေျပာၾကား အျပီးတြင္ က်ားဟုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ျကီးအား နဝကမၼဝတၱဳေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ခဲ႔ေျကာင္းသိရွိရသည္။  ေတြ႔ဆုံေဆြးေနြးပြဲသုိ႔ ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလွဝင္း ေဒၚေအးသီတာထြန္း ဦးသန္း လြင္ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္လတ္တို႔ လုိက္ပါေျကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္၍ ပတ္အင္းကေလး ေက်းရြာအုပ္စု ပတ္အင္းကေလးေက်းရြာ ဘုန္ေတာ္ျကီးေက်ာင္း ဓမၼာရုံ၌ မြန္းလြဲ (၀၂း၀၀) အခ်ိန္ အထက္ပါအတိုင္း ေတြ႔႔ဆုံေဆြးေနြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေျကာင္း သိရသည္။