ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေအာင္လံၿမိဳ့နယ္တြင္ အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မူ႔ ျပဳလုပ္

 

ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၃ ၊ေအာင္လံ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံံၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၏ စီစဥ္မူ႕ျဖင့္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအေျခစိုက္ စခန္းႀကီးေက်းရြာႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူလူထုအား အခမဲ့ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းကို အထူးကု ဆရာဝန္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေက်ာက္ပန္း ေတာင္း၊ လက္ပံတုန္း၊ စခန္းႀကီး၊ စျမ၊ ေရႊသူေဌး စသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ မိဘျပည္သူ (၄၀၀) ေက်ာ္ အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မူ႔ လုပ္ငန္းကို ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး  ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္အားေပးၿပီး ေဆးကုသမွုခံယူရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ ျပည္သူမ်ား အား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏွဳတ္ဆက္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မူ႔ ေပးေနျခင္း သည္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ သုံးႀကိမ္​ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ၿမိဳ႕လွေက်းရြာတြင္ ဆက္လက္ကုသ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။