ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာႏွစ္ဆယ္ဝန္းက်င္ လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္

 

ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာႏွစ္ဆယ္ဝန္းက်င္းကို လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုးတို့က လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားေတြ စိုက္ထုတ္ေငြနဲ႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမူ႔ေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာဆိုခဲ့့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ေညာင္နီပင္ေက်းရြာမွာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး ဖြင့္လွစ္ပြဲကို ေက်းရြာသူေက်းရြာသားေတြရဲ့ ဖိတ္ၾကားမူ႔ေၾကာင့္ သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။