သာယာဝတီတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

ေအာက္တိုဘာ ၁ ၊ သာယာဝတီ

စပါးေစ်း နိမ့္က်ျခင္း၊ သြင္းအားစု ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဝယ္ယူျခင္းမရွိဘဲ ႏွိမ္ခ်ဝယ္ယူခံရျခင္း စသည့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အေထြေထြ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ေတာင္သူလယ္သမား ၂၀၀၀ ေက်ာ္က ယေန႔နံနက္ (၈) နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕၊ အားကစားကြင္းေရွ႕တြင္ လယ္သမားအသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ လယ္သမား ၂၀၀၀ ေက်ာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုဟစ္ေႂကြး ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဖားေရႊေက်ာ္ရြာသူ ေဒၚအိအိေက်ာ္ႏွင့္ သံုးေထာင့္ကန္အုပ္စု၊ သရက္ကုန္းေက်းရြာမွ လယ္သမား ဦးထြန္းထြန္းေအာင္တို႔က ယေန႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေစလိုမႈမ်ားအား ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားၾကၿပီး သာယာဝတီ အားကစားကြင္းေရွ႕မွ သံုးဆယ္ၿမိဳ႕ ေဗဒင္ကုန္းရပ္ကြက္အထိ (၃) မိုင္ခန္႔ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္
၁။ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ထက္ ပိုမိုေသာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ စပါးေစ်းႏႈန္းကို အစိုးရမွ အျမန္ဆံုး တာဝန္ယူ သတ္မွတ္ေပးေရး၊
၂။ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူရာတြင္စပါးတစ္တင္းလွ်င္ အေလးခ်ိန္ (၄၆) ေပါင္စံႏႈန္းျဖင့္ အစိုးရမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊
၃။ စပါးအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး၊
၄။ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အျမန္ဆံုးဖြဲ႕စည္းေပးေရး တို႔ကို ယင္းတို႔၏ ဘဝျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

#Competitor