က်န္းမာေရးထိခိုက္မည့္အေရး စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ 5G ကြန္ရက္ကို လူေထာင္ခ်ီဆႏၵျပ

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း 5G ႀကိဳးမဲ့ နည္းပညာတပ္ဆင္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မည့္အေရး စိုးရိမ္ကာ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္းတြင္ စေနေန႔က လူေထာင္ခ်ီ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ 5G ကြန္ရက္ သံုးႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးတုိင္မ်ား ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္မႈကို တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားက လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအံုေရွ႕တြင္ စုေဝးခဲ့သည္။

ေသးငယ္ေသာ မိုနာကိုႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္က ႀကီးမားေသာ လံုၿခံဳေရးအႏၲရာယ္ဟု ႐ႈျမင္သည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ဟြာေဝး၏ နည္းပညာကို အေျခခံသည့္ 5G မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ကို ဇူလုိင္ကမိတ္ဆက္ကာ ဥေရာပ၏ ပထမ ဆံုး 5G စနစ္သံုး ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံရွိ ေဝဖန္သူမ်ားက ယင္းစနစ္သစ္ က ထုတ္လႊတ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္လိႈင္းမ်ားသည္ ယခင္ မိုဘုိင္းဖုန္း နည္းပညာမ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မႀကံဳဖူးေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ လာႏုိင္သည္ဟု ေစာဒကတက္ေနသည္။

ယင္းနည္းပညာ၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို အေသအခ်ာစိစစ္ မေလ့လာမီ နည္းပညာတပ္ဆင္မႈ ဆုိင္းငံ့ေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္ လုိအပ္ေသာ လက္မွတ္တစ္သိန္း စုေဆာင္းႏိုုင္ေရး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနသည္။  ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO အပါအဝင္ ယင္းနည္းပညာသစ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာရွိၿပီး ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရက ခန္႔အပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႕ကလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

—Ref: AFP