ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ အမွန္တကယ္ ေဘးဒုကၡၾကံဳေတြ႔ ေနသူမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ပံ့ပိုး ကူညီလ်က္ရွိ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး (အေရွ႕) တြဲဖက္တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုးတြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉) ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္းက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ဃဃဏြၽကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း ပါတီဝင္မ်ား သိသင့္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ႏွင့္ တာဝန္ခံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္းတို႔ အဖြဲ႕သည္ ေညာင္ေလးပင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္ ေဒါက္တာသန္႕ေဇာ္လြင္ တို႔ႏွင့္အတူ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဂ်ာင္းတာေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆာေဆးေက်းရြာသို႔ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္၍ ရပ္ေက်း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေနေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး ဆန္၊ ဆီ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္စသည့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါေက်းရြာတြင္ ေရေဘးဒုကၡသည္ ျပည္သူ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မုိက္တီး