ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဦးေဆာင္ၿပီး ဝတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ

 

ေပ်ာ္ဘြယ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ သာသနာႏုဂၢဟအသင္းတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဝတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ႔ ရပ္ကြက္ကုိးခုက ဝတ္ရြတ္အသင္း ၁၂ သင္းက ရာျပည့္သာသနာဗိမာန္ေတာ္ႀကီးမွာ နံနက္ ၈ နာရီက စတင္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါဝတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၈၄ စုမွာရွိတဲ႔ ေက်းရြာက ဝတ္ရြတ္အသင္းမ်ား၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ ၁၀ ခုက ဝတ္ရြတ္အသင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းက ဝတ္ရြတ္ အသင္းမ်ား ဝတ္ရြတ္ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲ အား နံနက္ ၈ နာရီကေန ညေန ေလးနာရီအထိ ဝတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိ ပါသည္။