ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္

 

လြိဳင္ေကာ္ ၾသဂုတ္ ၂၇

လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ၁ဝနာရီခြဲ အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီလြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပရာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြး မွာၾကားသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကူးရယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္