ေအာင္လအန္ဆန္၏ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည္

ONE မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းႏွင့္ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္၏ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲအျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသား ဘရန္ဒါဗီရာႏွင့္ ထိုးသတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံဆုရအၿပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာမွ ပထမဆုံးကာကြယ္ပြဲ ထိုးသတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘရန္ဒန္ဗီရာသည္ ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံျဖစ္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ျခင္း ျဖစ္သလို ေအာင္လအန္ဆန္မွာလည္း ယခုပြဲအတြက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ဘရန္ဒန္ဗီရာတို႔၏ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံစိန္ေခၚပြဲကို Main-Event အျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး Co-Main Event အျဖစ္ ဘင္တန္းဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲတြင္ ဘီဘီယာႏို (ဘရာဇီး) ႏွင့္ဘီလင္ဂြန္ (ဖိလစ္ပိုင္)တို႔ ထိုးသတ္မည္ျဖစ္သလို ဖလိုင္းဝိတ္တန္း ေမြထိုင္းကမာၻ႔ခ်န္ပီယံစိန္ေခၚပြဲအျဖစ္ ႐ိုေထာင္ (ထိုင္း) ႏွင့္ ေဝၚလ္တာ (ဘရာဇီး) တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ ONE Championship သည္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို Part-1 ႏွင့္ Part-2 ခြဲ၍ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး Part-1 တြင္ ဖိုးေသာ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားကစားသမား ယြန္ခ်န္မင္တို႔ ထိုးသတ္မည့္ပြဲ ပါဝင္ကာ ေအာင္လ အန္ဆန္ ပြဲကိုမူ Part-2 ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ကာကြယ္ပြဲထိုးသတ္ထားၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ပြဲအျဖစ္ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ကာကြယ္ပြဲထိုးသတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ မတ္လက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေနာက္ဆုံး ထိုးသတ္ထားၿပီး မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ဟဆဲဂါဝါကို အလဲထိုး အႏိုင္ရခဲ့သည္။