ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝး

 

ယေန႔ (၂၇.၈.၂၀၁၉) ေန႔တြင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ပါတီရံုး အခန္းမတြင္ က်င္းအေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းေဝးႏွင့္ လူငယ္ေတြ႕ဆံု အစည္းေဝးကို နံနက္ (၉း၃၀) တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမင္းျခံ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဴးပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တင္မွ စတင္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးကိုကိုမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီလုပ္ငန္းႏွင့္ မိမိနယ္ေျမကြင္းဆင္းၾကဖို႔ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးႏိုင္မွ လူငယ္မ်ားကို ပါတီအတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ က႑မ်ားအေၾကာင္း ပါတီအတြင္း စည္းရံုးေရး အေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ၎အစည္းေဝးကို ျမင္းျခံခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးကိုကို၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးႏိုင္၊ ဘ႑ာေရးမႉး ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစည္းေဝးကို ေန႔လည္ (၁၁း၄၅) အခ်ိန္တြင္ အစည္းေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး