ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ေခ်ာင္းဆံု၊ ၾသဂုတ္ ၂၂

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးသို႔ ေရာက္႐ွိၾကၿပီး ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားအား လမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးဝင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထား႐ွိမႈမ်ားအား တင္ျပျပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ သိ႐ွိလိုသည္မ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးခင္ရီတို႔မွ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ယ္တဝင့္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္မွ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါတီဝင္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးနိုင္၊ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးခင္ရီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မြန္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။