ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ တနသၤာရီၿမိဳ႔နယ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဆန္မ်ားေပးအပ္

 

တနသၤာရီ ၾသဂုတ္ ၂၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြက္ ဆန္မ်ားေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ရာ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔မွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက စုေပါင္းဝန္ထမ္းအေဆာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး အေဆာင္တို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားအား ဆန္မ်ားေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စုေပါင္းဝန္ထမ္း အေဆာင္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္စု ၁၁ စုႏွင့္ နတလ႐ံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံ ကိန္းဝန္ထမ္းအေဆာင္ စုစုေပါင္း ၁၃ စုတို႔အတြက္ တစ္စုလွ်င္ ဆန္ ေျခာက္ျပည္ဝင္ဆန္အိတ္ တစ္အိတ္ စီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး အေဆာင္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္း ၁၁ ဦးတို႔အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ႏွစ္ျပည္ႏႈန္းျဖင့္ ေျခာက္ျပည္ဝင္ ဆန္အိတ္ေလးအိတ္ စုစုေပါင္း ၁၇ အိတ္တို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးထင္ေပၚႏွင့္အဖြဲ႕က အသီးသီး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆ဝ၁ စုတို႔ အတြက္ ေျခာက္ျပည္ဝင္ဆန္အိတ္ ၂ဝ၈ အိတ္တို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထင္ေပၚ၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုႏွင့္ ႐ံုးအဖြဲ႕ ဦးျဖဴမ်ဳိးဝင္းတို႔က အသီးသီးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ရာ ပါတီနယ္ေျမတာဝန္ခံ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ ေက်ာ္မိုး၊ တမုတ္ခ်ဳံးေက်းရြာစု ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းႏွင့္ သာရဖံုေက်းအုပ္စုမွ ဦးဟန္လိႈင္မိုးတို႔က အသီးသီး လက္ခံ ရယူၿပီး ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျဖဴမ်ဳိး(တနသၤာရီ