ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီမ်ား ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

 

ၿမိတ္ ၾသဂုတ္ ၁၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးႏွင့္ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္တုိ႔သည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ ကြၽန္းစု၊ တနသၤာရီ၊ ၿမိတ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္၊ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းလြင္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္မိုး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမိုးျမင့္၊ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထင္ေပၚ၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေငြထြန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း အမာခံ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး တိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွာစကားေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အလိုက္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾကၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး တိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္လင္း(ၿမိတ္)