ရွမ္း(ေတာင္) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နယ္ေျမတာဝန္ခံ က်ဳိင္းေတာင္း ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

မိုးနဲ ဇြန္ ၁၃

ရွမ္းျပည္ (ေတာင္ပုိင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ထြန္းႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းစံဝင္း တို႔သည္ မိုးနဲၿမိဳ႕ နယ္က်ဳိင္းေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ ရပ္မိ/ရပ္ဖ၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို က်ဳိင္းေတာင္းၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုး ခန္းတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ က က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ရွမ္းျပည္ (ေတာင္ပုိင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ထြန္းက ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္း (ေတာင္) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ထြန္း၊ ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းစံဝင္း၊ လင္းေခးခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြ၊ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ပ ါတီဥကၠ႒ ဦးအုန္းေက်ာ္၊ က်ဳိင္းေတာင္းၿမိဳ႕ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးညြန္႔ေရႊ(မိုးနဲ)