ပုသိမ္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္

 

ေမ ၁၅၊ ပုသိမ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ၁၅-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ုိင္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌမ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းပါတီ႐ုံး ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးမွ မိမိတုိ႔ပါတီ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိစၥရပ္ မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။