ေရၾကည္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ခန္းမတြင္ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲျပဳလုပ္

 

ေရၾကည္ ေမ ၉

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ေပးကာ ႏိုင္ငံေရးစကား ဝိုင္းျပဳလုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းေျပာၾကား ခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္းက ႏိုင္ငံေရး စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ အသုတ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးေဇာ္ဆိုင္းက အမ်ဳိးဘာသာသာသနာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ အသုတ္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးျမင့္သိန္း၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးေသာင္းျမင့္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးတင္ျမင့္တို႔က အသီးသီးျပန္လည္ေဆြး ေႏြးၾကသည္။ႏိုင္ငံေရး စကားဝိုင္ းေဆြးေႏြးေတြ႕ဆုံပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္းမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ထိန္ဝင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ကန္ႀကီးေထာင့္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာမူ၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရး စကားဝိုင္းေတြ႔ဆုံပြဲကို ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ အသုတ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသအသီးသီးမွ ေဆြးေႏြး နားေထာင္သူ ၁ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ ေစာမူက ဥပေဒျပဳေရးအေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူေကာင္းမွ အစိုးရေကာင္း၊ အစိုးရေကာင္းမွ ျပည္သူေကာင္း တင္ျပေ ဆြးေႏြးၿပီး က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ကလည္း ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္းတင့္(ေရၾကည္)