ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခရိုင္ ျဖဴးျမိဳ႕နယ္ အုတ္ျဖတ္ရပ္ကြက္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

 

ဧျပီလ ၃

ျဖဴးျမိဳ႕နယ္ အုတ္ျဖတ္ရပ္ကြက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၃.၄ .၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

၎ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျဖဴးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုး မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔ျပီး အခမ္းအနားသို႔ ျမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဖိတ္ႀကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ပါတီဝင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ႔ႀကေႀကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ ညီညီ စိုး