၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕)တြဲဖက္တာဝန္ခံ တက္ေရာက္

 

ေက်ာက္ႀကီး မတ္ ၂၅

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉နာရီခြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး၌က်င္းပေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသိေကာင္း စရာေဆြးေႏြးပြဲအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွ သိန္းႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္စိုး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံဦးေက်ာ္ေဌးႏွင့္ ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ၿပီးအဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအားေက်ာက္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွဘုန္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ၄၁ အုပ္စုမွ ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)