၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၅၇)ႏွစ္ေျမာက္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔သုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း ၏ သဝဏ္လႊာ