ေရတာရွည္ျမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီိမွ လစဥ္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္

 

(15-1-2019)ရက္ေန႔ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္ လပတ္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴ း ဦးစိုးသီဟက ကြင္းဆင္း စည္းရံုးေရး ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမိဳ့နယ္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ားကလည္း မိမိနယ္ေျမအလိုက္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားကို စမူစာသုတ္ျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြး ခဲ့ပါသည္။

Usdp Yedashe