ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌႏွင့္ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴ း ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု

 

၂၇-၁၂-၂၀၁၈

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းနွင့္ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴ း ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးတို႔သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္က ေရႊဘိုခရိုင္ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးခန္းမ၌ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ပါတီဝင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ လုပ္ငန္းညိွနိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီ
ဝင္ ခရိုင္တာဝန္ခံ ဦးသန္းဝင္းထြန္း၊ ေရႊဘိုခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးေအး၊ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စန္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း(၃၀)ဦး တက္ေရာက္၍ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ