မဟာမာရ္ေအာင္ေစတီေတာ္ႀကီးေရတိုက္စားျခင္းမရွိေစေရး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင္႕ ေရႊျပည္ေတာ္ဆံုမွတ္မွ လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

 

ပဲခူး ဒီဇင္ဘာ ၁၆

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ပုိင္း) သာယာဝတီခ႐ုိင္ လက္ပံ တန္းၿမိဳ႕နယ္ ပ်ဥ္းကတုိးကုန္းေက်းရြာတြင္ တည္ထားကုိးကြယ္ ေတာ္မူေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ဆုေတာင္းျပည့္ မဟာမာရ္ေအာင္ေစတီေတာ္အား ဧရာဝတီျမစ္ေရတုိက္စားမႈေၾကာင့္ ဘုရားေစတီေတာ္ေရမခေစေရးလုပ္ငန္းခြင္အား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ ဆုံမွတ္ပရဟိတအသင္းႏွင့္ျပည္သူမ်ားမွ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယေန႔သည္ ၁၂ရက္ေျမာက္ျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိးညိဳၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊သီဟေသြးလူငယ္မ်ား၊အမ်ဳိးသမီး ေရးရာပါတီဝင္အဖြဲ႔မ်ားမွလည္း ေန႔စဥ္ မျပတ္ ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ဆုံမွတ္ပရဟိတ အသင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူပူးေပါင္း ပါဝင္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ရက္မ်ားက ေရႊျပည္သာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွဦးေဆာင္မႈႏွင့္ အတူပါတီဝင္မ်ား မွလည္း လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ဘုရားေစတီေရမခေစေရးလုပ္ငန္းခြင္ အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာရွိေနသည့္ အတြက္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းလုိပါက လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

T.H.O