ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပ

 ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (၂၀၁၈) အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္အား ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီက ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရံုးဝင္းအတြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း ႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား မွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ဇနီး ေဒၚစိုးဝတ္ရည္၊ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ဇနီး ပါတီအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းႏွင့္ဇနီး၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (၂၀၁၈) ကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အား တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အမွတ္တရအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၂၀) ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ၾကၿပီး ၂ ရက္တာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။