တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားသုိ႔ ဆန္မ်ား ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီက ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ တပ္ကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ လႊပံုအုပ္စု လႊပံုေက်းရြာႏွင့္ သာယာေအးအုပ္စု ရြာသစ္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ရပ္/ေက်းပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ၿပီး ဆန္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မ်ဳိးသိန္း၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းဗိုလ္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ေကာ္မတီဝင္မ်ားက အထူးေလွ်ာ့ ေစ်းဆန္မ်ား ေက်းရြာအတြင္း လွည့္လည္ေရာင္းခ်ေပးၿပီး လႊပံုေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ သာယာေအးအုပ္စု ပါတီဆိုင္း ဘုတ္မ်ားကို ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္ေနအိမ္မ်ား၌ အသစ္ ျပန္လည္စိုက္ထူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဂ်ပန္ေနအိမ္၌ ပါတီဝင္၊ ျပည္သူလူထု ၁၂ဝ ခန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒တို႔က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုလိုမိမိတို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအေနျဖင့္ အသစ္လဲလွယ္ရန္ရွိေသာ ရပ္/ ေက်းပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္စိုက္ထူရင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသက္သာစြာ ဝယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ဆန္မ်ားကို လိုက္လံ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအေနျဖင့္ ထပ္မံၿပီး အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္ကုသေပးျခင္း မ်ားလည္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို ၿမိဳ႕ႏွင့္အလွမ္းေဝးသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စြာျဖင့္ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္ (ေနျပည္ေတာ္)