မကၠဆီကိုနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕ က ၿခံစည္း႐ိုးခတ္

ဝါရွင္တန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉

လြန္ခဲ့ေသာသုံးရက္အတြင္း အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕သည္ မကၠဆီကို နယ္စပ္အနီး ျမစ္ေဘးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၿခံစည္း႐ိုးမ်ားခတ္ထား သည္ကို မ်က္စိတစ္ဆုံး ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ကင္တပ္ကီျပည္နယ္ ဖို႔စ္ေနာက္စ္ခံတပ္အေျခစိုက္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းမွ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေန ရသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္၏ အျငင္းပြားဖြယ္အမိန္႔ျဖင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ရီ႐ိုဂရန္ဒီ ျမစ္အနီး တြင္ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကတည္းက သမၼတထရမ့္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာသူ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားခိုင္ခံ့ေသာ ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထရမ့္က ေျပာသည္။

သမၼတထရမ့္သည္ နယ္စပ္မိုင္ ၂ဝဝဝ တစ္ေလွ်ာက္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္တံတိုင္း တည္ေဆာက္လိုသည္။
ထရမ့္၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပင္တဂြန္က လိုက္လုပ္စရာမလိုဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ ေဝဖန္သူမ်ားကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဂ်င္မက္တစ္က ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဂ်င္မက္တစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က နယ္စပ္ရွိ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ¤င္းတို႔လုပ္ေဆာင္ ေနေသာအလုပ္မ်ားသည္ ကာလတိုအားျဖင့္ အေကာက္အခြန္ ႏွင့္ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရး အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေမရိကန္သည္ မကၠဆီကို နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ အေမရိကန္သို႔ ဦးတည္လာေသာ ဗဟို အေမရိကမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား အလုံးအရင္းလိုက္ ဝင္ေရာက္လာမည္ကို တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၅၈ဝဝ ခန္႔ကို တပ္ျဖန္႔ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။

-Ref: AFP