ျပည္သူမ်ားအတြက္အထူးေလွ်ာ႕ေစ်းျဖင္႕ဆန္မ်ားေရာင္းခ်ရာသုိ့ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ သြားေရာက္အားေပး

 

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၄

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကအထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ဆန္မ်ားေရာင္းခ်ေနမႈအား သြား ေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိစြာေစ်းႏႈန္းခ်ဳိဆန္မ်ား ဝယ္ယူေရးအတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ တြင္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာင္အုပ္စုေက်းရြာမ်ားသို႔ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းတို႔က ဆန္ေရာင္းခ် ေနေသာ ပါတီဝင္မ်ားကိုသြားေရာက္အားေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံု၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူ အခက္အခဲရွိေနခ်ိန္တြင္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွစတင္ကူညီျဖည့္ ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအေနျဖင့္ မိမိျပည္သူလူထု၏ အသံကို အျမဲနားေထာင္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ဆန္မ်ားေစ်းေလွ်ာ့ ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း မိမိတို႔အက်ဳိးအျမတ္ထက္ အဓိကျပည္သူ ေတြသက္သာေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာစံုေရာက္ေအာင္လည္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ ဟုေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္လာေရာက္ဝယ္ယူသူ ျပည္သူမ်ားမွလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိေန ၾကေၾကာင္း၊ အျခားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကိုလည္း ဆန္ႏွင့္ အတူ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ကုိလည္း အၾကံျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း ဆန္မ်ား လိုက္လံေရာင္းခ်ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္မွ ယေန႔ထိ ဆန္အိတ္ေပါင္း ၄၆၄ အိတ္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္