ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္

 

ဖ်ာပံု၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ယေန႕ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ အခ်ိန္မွစတင္ကာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆူးကဏန္းေက်းရြာႏွင့္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ထနီးေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ၀င္စုေပါင္းအဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆူးကဏန္းေက်းရြာတြင္ က်င္းပသည့္ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသို႕ေရာက္ရွိိၾကၿပီး အခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳဳ ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းစုေပါင္းသီဆိုကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မွ အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရပ္မိရပ္ဖ ဦးစံျမင့္မွ ႐ွင္းလင္းတင္ျပကာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္ကိုကိုမွ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ၎ေနာက္ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပါတီ၀င္သစ္မ်ားမွ စုေပါင္းေပးအပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ကိုကိုလင္းမွ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပါတီ၀င္သစ္မ်ားအား ပါတီရင္ထိုးမ်ား တပ္ဆင္ေပးခဲ့ျပီး ပါတီဝင္ ေဒၚဆုရတနာထက္မွ ပါတီသို႕ပါတီ၀င္အျဖစ္၀င္ေရာက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ ပါတီ၀င္မ်ားအားနႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခ့ဲၿပီး အခမ္းအနားအားေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္သို႕ေရာက္ရွိၾကၿပီး မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ထနီးေက်းရြာ၌ က်င္းပသည့္ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ကာအားေပးခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳကာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းစုေပါင္းသီဆို၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒မွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ပါတီ၀င္သစ္မ်ားမွ ပါတီသို႕ ၀င္ေရာက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ ၿမိဳ႕နယ္အေျခအေနအား ႐ွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႕ေနာက္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ စုေပါင္းေပးအပ္သည့္ ပါတီ၀င္သစ္မ်ား၏ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ ပါတီ၀င္မ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားျပီးေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ပါတီ၀င္အသစ္မ်ားအား ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ ရင္ထိုးမ်ားအား ကိုယ္တိုင္တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၾကကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသီခ်င္းအား စုေပါင္းသီဆို၍ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အဆိုပါ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္း၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးစိုးႏိုင္၊ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဦးသန္းထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာနႏၵလွျမင့္၊ တိုင္း/ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ပါတီ၀င္သစ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

AMT,WHT