တာေမြမဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင္႕ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားရပ္ကြက္သုံးရပ္ကြက္သို့သြားကာလိုက္လံေဟာေျပာ

 

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄

တာေမြၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးမ်ဳိးဝင္းေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက ရပ္ကြက္သုံးရပ္ကြက္သို႔ သြားကာ လိုက္လံေဟာေျပာခဲ့သည္။

”ဒီေန႔ ညေနပိုင္းက တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့တာေမြႀကီး(က-ခ) ရပ္ကြက္၊ တာေမြႀကီး(ခ)ရပ္ကြက္၊ နတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္ သုံးရပ္ကြက္ ကို သြားေရာက္ၿပီး ညေန ၅ နာရီမွ ည ၉နာရီအထိ လိုက္လံေဟာေျပာ ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးမ်ဳိးဝင္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယခုလအတြင္း၌ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသို႔ တရားဝင္အေၾကာင္း ၾကားထားၿပီး လူထုေဟာေျပာပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာအား အတိ အက် တင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

TT