ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးထုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ အဘိုးအဘြားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္အစားအေသာက္မ်ားလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၃

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂုံေတာင္ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံကို ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဒဂုံေတာင္အမ်ဳိးသမီးထု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ လစဥ္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အဘိုးအဘြား မ်ားအား တစ္အိမ္တက္ဆင္းေထာက္ပံ့ ကူညီမႈကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၈နာရီမွ စတင္ ၍ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၅၃၊ ၁ဝ၆၊ ၁ဝ၇၊ ၁၄ဝ၊ စထဟႏွင့္ ေလးေထာင့္ကန္ရပ္ကြက္အသီး သီးကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္တိုင္း အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚဇာျခည္လင္း၊ ခ႐ိုင္အမ်ိဳး သမီးေရးရာ တာဝန္ခံေဒၚလဲ့လဲ့ေအး၊ ဒဂုံ ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚ စမ္းစမ္းေဌးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ ပါတီလူငယ္တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မင္းထြဏ္းႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွသြားေရာက္ကာ အလွဴ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို စုေပါင္း ေပးအပ္လွဴဒါန္း၍ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအား ဂုဏ္ျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ညေန ၆ နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ သည္။ ဆက္လက္၍လည္း ပညာသင္ၾကား ေနေသာ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ပ့ံပိုး ကူညီမႈမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္ရဲထြဋ္(ဒဂံုေတာင္)