အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ျမစ္ၾကီးနား စက္တင္ဘာ ၁၉

(၂ဝ၁၈)ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၂)မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးဆီဟူးေဒြ႕ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၾကက္ေပါင္ျခံရပ္ကြက္ေန ေဒသခံျပည္သူမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ရပ္ကြက္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ေနအိမ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားကလည္း လိုက္ပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေအာင္(မုိးေကာင္း)