အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

အုတ္တြင္း၊ စက္တင္ဘာ ၁၇

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာ (၁၇) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည္။
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမင့္ထြန္းႏွင့္ ပါတီတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ သီဟေသြးလူငယ္မ်ားေရးရာေကာ္မ တီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီ၏စည္း႐ုံးေနမႈအေျခအေန ေျမျပင္အေနအထားမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီတာဝန္ ရွိသူမ်ားက ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အသီးသီးေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး တာဝန္ရွိသူ မ်ားက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းၫႊန္မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုလင္း(ေညာင္ဝိုင္း)