ယူဂႏၶာတြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္မႈ ေတြ႔ရွိ

ယူဂႏၶာႏုိင္ငံ အေနာက္ပို္င္းမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အီဘိုလာကူးစက္မႈ ေတြ႔ရိွၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ထမး္ေတြက အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အီဘုိလာ ေရာဂါလကၡဏာဆန္ဆန္ လူနာတဦးကို ေတြ႔ရိွထားၿပီး သူ႔အေျခအေနမွန္ကို သိရိွဖို႔ ဓာတ္ခြဲခန္းအေျဖကို ေစာင့္ေနတယ္လုိ႔ ဆရာဝန္ေတြက ဆုိပါတယ္။ အဲဒီလူနာ သီးသန္႔ထားရာေနရာနဲ႔ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္အကြာ ယူဂႏၶာနဲ႔ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံတုိ႔ရဲ႕ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္ ဘန္ဆန္ဂါမွာလညး္ ေရာဂါရွာေဖြ စစ္ေဆးတာေတြကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ အဲဒီ ဘန္ဆန္ဂါနယ္စပ္ ဝင္ေပါက္ဟာ အီဘုိလာေရာဂါျဖစ္ပြားရာ  ကြန္ဂိုဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံ ဘီနီေဒသနဲ႔ ကီလုိမိီတာ ၁ဝဝ ခန္႔အကြာမွာ ရိွေနပါတယ္။ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အီဘုိလာေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၅၇ ဦးရိွၿပီး ၄၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။ 

DVB