ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္ ေရစိုေက်းရြာအမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တို႕အား အလွဴေငြေပးအပ္

 

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၃ဝ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးတြင္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေရစိုေက်းရြာအမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚတင္ တင္ညိဳ၊ ေဒၚရင္ရင္ႏုတို႕ထံ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္က အလွဴေငြက်ပ္တစ္သိန္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။