တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္၍ ေရအခက္အခဲျဖစ္ေနေသာရပ္ကြက္မ်ားကို ေသာက္သံုးေရလွဴဒါန္း

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးခ႐ိုင္ တမူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ရက္က မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ေစ်းတန္း ၉/၁ဝ ရပ္ကြက္အတြင္း ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲျဖစ္ေနမႈအား တမူး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ သြားေရာက္၍ ေသာက္သံုးေရမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေစာေအာင္ပြင့္(တမူး)