ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါတီဝင္မ်ား၏သားသမီးမ်ားထဲမွပညာရည္ထူးခ်ြန္သူမ်ားကို ေလးလတစ္ႀကိမ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့စားရိတ္မ်ား ေပးအပ္လ်ွက္ရွိရာ ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႕ ေန႔လည္ (၁၂:၃၀) နာရီက ပညာသင္စားရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစည္းအေဝးခမ္းမတြင္ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႕ တိုင္းပါတီေကာ္မတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုး၊ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ပညာသင္စားရိတ္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္မွ ပညာသင္စားရိတ္ေပးအပ္ရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေက်ာင္းသား (၁၇) ဦးတို႕အား ပညာသင္စားရိတ္ ေလးလအတြက္ က်ပ္ (၂၈၄၀၀၀၀) က်ပ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)