ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေရးရာအလိုက္ ပါတီတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

၂၁ မတ္၂၀၁၈

ျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၏ စည္းရုံးေရးနယ္ေျမ အမွတ္ ၂ အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေရးရာအလိုက္ေကာ္မတီမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲကို ၂၀၁၈ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ရြာတန္းရွည္အုပ္စု ဇီးေတာတိုက္ေက်းရြာ၌ က်င္းပရာ မေကြးတိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႕ေအာင္၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာဝင္းေမာင္၊ ဦးေသာ္ဇင္ဦး၊ ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္း၊ ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္ျမင့္၊ ဦးေစာဝင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္နိုင္နွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထိန္လင္းနွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၇၅၀ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ၾကျပီး အစည္းအေဝးကို ၂ နာရီမွစတင္ၿပီး ၄ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ခဲ႕ပါသည္ ။

Crd;