ဒကၡိဏသိရီၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဆိုင္းဘုတ္အသစ္လဲလွယ္

 

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၈

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဆိုင္းဘုတ္အသစ္လဲလွယ္စိုက္ထူ ျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ နာယက ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ဦးမွတ္ ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ နယ္ေျမတာဝန္ ခံ ေဒၚရီရီဝင္း၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၊ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအပါအဝင္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား စံုလင္ စြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆိုင္းဘုတ္အသစ္စိုက္ထူျခင္း အခမ္းအနားအၿပီး၌ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ အစည္း အေဝးဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာအစည္း အေဝး၌ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို သက္ ဆိုင္ရာ ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ားက ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ တစ္ခုခ်င္းစီ၌ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုလြင္