ျပည္ေထာင္စုၾကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃)တြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္း သင္ခန္းစာပုိ႔ခ်

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ သင္တန္းေက်ာင္းခန္းမတြင္ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃)အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္ ဆက္လက္ပုိ႔ခ်လ်က္ရွိရာ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္းက ‘Human Right And Human Security’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္ခန္း စာမ်ားကုိပုိ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲဝင္း(ေနျပည္ေတာ္)