အစုိးရအေပၚ ႏွလုံးသားႏွင့္ မခံစားဘဲ ဦးေႏွာက္ျဖင့္သာ ခံစားဆုံးျဖတ္ဖုိ႔လုိသည္

ယေန႔ ျပည္သူလုထု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ သြားေရးလာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကအစ ပညာေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလို အခန္းက႑မ်ားအထိ အရင္အတိုင္း မေျပာင္းမလဲရွိေနေသးသလို အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားမွာ အရင္ကထက္ေတာင္ ပိုၿပီးဆိုးဆိုးရြားရြားရွိေနသည္ဆိုသည့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္သံေတြ ထြက္ေပၚေနတာလည္း အမွန္ပါ။

သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတ အိမ္ေတာ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵျပ ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ားသည္ ဥပေဒျပႆနာသာျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔သာ ရွိသည္။ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္ကာလတြင္ မ်ားစြာ ပြင့္လင္းလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဤသည္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁၁/၂ဝ၁၆) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

– အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားခိုင္မာတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။

– လူ႔အခြင့္အေရးထက္ ျပည္သူလူထူ၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လူမႈဘဝလုံၿခံဳေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။

– တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္။

 ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ႏွစ္သစ္အႀကိဳႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာရာ “ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အတြက္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ရာ၌ ျပည္တြင္းရွိပကတိ အေျခအေနမ်ား၊ ပကတိအရွိတရားမ်ားကို အေျခခံစဥ္းစား၍ လက္ေတြ႕အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္”ဟု ဆိုသည္။

မွန္လွပါသည္။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္း၊ စီမံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ပကတိအေျခအေန၊ ပကတိအရွိတရားမ်ားကို အေျခခံစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာေမာဟျဖင့္ ဆင္ကန္းေတာတိုး ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်မ်ဳိးလုပ္လွ်င္ ဟန္ျပသာ ျဖစ္ပါမည္။ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။ “မူဝါဒတိတိက်က်မရွိ၊ ညံ့ဖ်င္းေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာအပါအဝင္ ဘက္စုံဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ေထာက္ျပ”ဟူ၍ ေျပာျခင္း သည္ ယေန႔ကာလ ဥပေဒႏွင့္အညီ အတုိက္အခံပါတီအျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုရရင္ ”အတိုက္အခံပါတီဆိုသည္မွာ စြပ္စြဲလိုက္မွ၊ တိုက္ခိုက္လိုက္မွ ေနရာတုိင္းမွာ Anti လုပ္ရန္မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားအ က်ဳိးစီးပြား၊ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဘာသာသာသနာႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ေျပာသင့္ေျပာထုိက္သူမ်ားကို စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေထာက္ျပေဝဖန္ ရန္ျဖစ္ပါသည္”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒က ေျပာပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းအေပၚ လူထုသေဘာထားမ်ား အုံႂကြ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မီဒီယာမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ လမ္းမမ်ားေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပၾကသည္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ။ အားလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္မွာလား။ ဆက္လုပ္မွာလား။ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ဆည္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္း ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ခ်ိန္က အေတာ္မ်ားမ်ား မယုံၾကည္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ လူထုဆႏၵ၊ မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားကို အေလးထားသည္ဟူေသာအျမင္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးကို အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕ညီၫြတ္ သည္ဟူ ေသာ အျမင္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾက ေသာ အၿငိမ္းစားမ်ား ပင္စင္လစာ မေလာက္မငျဖင့္ ေနေနခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕လည္း ပင္စင္ထုတ္ရမွာႏွင့္ လမ္းစရိတ္ မကာမိေသာေၾကာင့္ မထုတ္ဘဲပစ္ထားၾကသည္ မ်ားလည္း ရွိသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ပင္စင္ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပင္စင္စားမ်ား ဝမ္းသာၾကရသည္။

No Rohinja In Myanmar ႐ိုဟင္ဂ်ာျမန္မာမွာ မရွိဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ကမၻာကိုေျပာခဲ့သည္။ ျပည္ပမွာ ေျပာသလို ျပည္တြင္းမွာလည္း ေျပာခဲ့သူသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ေစ်းကြက္မပီမသ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာမွ ေစ်းကြက္ယႏၲရားမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ျခင္း ခံခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လက္လႊတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေႂကြြးၿမီေဟာင္းမ်ားကင္းေဝးမွ ေႂကြးၿမီအသစ္မ်ား လမ္းပြင့္လာမည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးထားခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္မႈႏႈန္း (အနည္းဆုံး) ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလမ်ားက အေျခအေနႏွင့္ ယေန႔အစိုးရသစ္ အေျခ အေန တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္သူလူထု အတြက္ အေတာ္ပင္ေျပာင္းလဲ ပိုမို တိုးတက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒က “ မိမိတို႔အစိုးရ တာဝန္ယူစဥ္က ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖိဖိစီးစီး ကိုင္တြယ္ခဲ့တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေရးမ်ား) တစ္ေျပးညီ အၿပိဳင္တိုးတက္ ခဲ့တယ္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အထက္ပါ က႑သုံးရပ္လုံးကို ယခင္တစ္ႏွစ္တာကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုး ၾကည့္ပါက တိုးတက္ေနသည္လား၊ ဆုတ္ယုတ္ေနသည္လား ဆုိသည္ကို ျပည္သူမ်ားက အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ ႏိုင္စြမ္း ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ “ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထပ္မံၿပီးေတာ့မွ တင္ျပလိုတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လားရာကို ၾကည့္ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က စၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအက်ဳိးသယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ မယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားေတြကုိ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိၿပီး ေတာ့မွ တကယ္ကုိလူမႈ ေရးစိတ္ဓာတ္၊ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ေတြကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ရပ္က်ဳိးရြာက်ဳိးသယ္ပုိး ေဆာင္ရြက္လုိတဲ့ လူေတြနဲ႔ စနစ္တက်စုဖြဲ႕ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္”။ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဒီေန႔အခ်ိန္ကာလအထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအစုိးရတာဝန္ယူစဥ္ကာလေရာ၊ လက္ရွိ အမ်ားေျပာေနၾကတဲ့ အတုိက္ အခံပါတီ ျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာေရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးကုိ ပ်က္စီးရာပ်က္စီး ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ပါဘူး။ ဒီလုိ လုပ္ဖုိ႔ လည္း လုံးဝမစဥ္းစား ခဲ့ပါဘူး”။“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအစုိးရလက္ထက္က အ့ဲဒီအခ်ိန္က သမၼတ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္က ဘာေျပာခဲ့သလဲဆုိရင္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ဆုိရင္ မတူညီတာ ေတြေဘးဖယ္ထား၊ တူညီတာေတြကုိ ပူးေပါင္းလက္တြဲၿပီးေတာ့မွ ယေန႔ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးအတြက္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိတဲ့ လမ္းစဥ္နဲ႔ ဒီကေန႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”

“၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီအႏုိင္ ရၿပီးေတာ့မွ ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ကုိ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ပါတီက ေနၿပီးေတာ့မွ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားကုိပဲ ၾကည့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ မူဝါဒခံယူခ်က္ကုိက ပါတီအက်ဳိးနဲ႔ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးယွဥ္လာရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးကုိ ဦးစားေပးမယ္လုိ႔ ဒီလုိခံယူ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔အစုိးရ လက္ထက္မွာလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အာဏာရ ပါတီအစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ လုပ္ကုိင္မယ္၊ ကန္႔ကြက္မယ္ မရွိပါဘူး”။“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအတုိက္အခံအေနနဲ႔ရွိတဲ့ အခါမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၌ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေနအထားေတြအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ စီးပြားေရးဟာ အဓိကက်တယ္။ စီးပြားေရး သည္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔ စီးပြားေရးဖုိရမ္ဆုိတာ က်င္းပၿပီး ေတာ့မွ ဒီကေန႔ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခဲ့တုန္းက အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ အၾကံÓဏ္ေတြ ေပးပါတယ္”။
”ဒုတိယတစ္ခါ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေတြ၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေတြ ပ်က္ယြင္းလာ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီခန္းမႀကီးထဲမွာပဲ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရကုိ အႀကံဉာဏ္ေပးတဲ့အေနအထားေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူကုိ အသိေပးေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါတယ္”။ ”တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔လည္း ျဖစ္ပြားၿပီးၿပီးခ်င္းပဲ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဒါဟာဘယ္လုိအေနအထားေတြရွိတယ္။ ဘာေတြျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ဟာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔ သတင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့မွ အစုိးရကုိ အႀကံေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္”စသည္ျဖင့္ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရး မွဴးဦးပုိက္ေထြးက ရွင္းျပသည္ကုိ မွတ္မိလုိက္ ပါသည္။ ဆုိရရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံပါတီ ဆုိသည္မွာ စြပ္စြဲလုိက္မွ၊ တုိက္ခုိက္လုိက္မွ ေနရာတုိင္းမွာ Anti လုပ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးစီးပြား၊ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေျပာသင့္ေျပာထုိက္သူမ်ားကုိ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု သည္ မိမိပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုသုိ႔ အေျပာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ခ်ျပမည္။ မက္ေလာက္ ေအာင္ ဆြယ္တရားေဟာကာ မက္လုံးေပးၾကမည္။(ဥပမာ- ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သာ အာဏာရရင္ ဘာလုပ္ေပးမည္၊ ညာလုပ္ေပး မည္ဟု ျပည္သူကုိ အသည္းခုိက္ေအာင္ အႀကိဳက္ ေပးေျပာၿပီး စည္း႐ုံးသည္။) ေနာက္ဆုံးေတာ့ ယင္းတုိ႔ အာဏာရေရးသာျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒က ”ယခင္နဲ႔ယခု၊ မေန႔ကနဲ႔ဒီေန႔၊ စနစ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစုိးရ ကာလတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု၊ အ့ဲဒီလုိ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္တတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္”ဟု ညႊန္ျပသည္ကုိ ေတြ႕ပါသည္။ ျပည္သူ လူထုအေနျဖင့္ ပါတီဥကၠ႒ ညႊန္းဆုိသကဲ့သုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ပါက အေမရိကန္ျပည္သူတုိ႔၏ နမူနာအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။ ”အေမရိကန္ ျပည္သူတုိ႔သည္ အစုိးရအေပၚ ႏွလုံးသားႏွင့္မခံစား၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္သာ ခံစားတတ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ အက်ဳိးကုိ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ သနားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မစဥ္းစားၾကပါ”ဆုိရလွ်င္ ပါတီေတြက မည္မွ်ပင္ အေျပာေကာင္းေကာင္း ျပည္သူတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေ နရေသာ ဘဝကုိ ျပည့္စုံေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အစုိးရကုိသာလွ်င္ လုိလားၾကပါသည္။ ျပည္သူ မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသည့္လုိလားခ်က္သည္ ယခင္ႏွင့္ယခု၊ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစုိးရကာလတစ္ခု ႏွင့္တစ္ခုကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ သုံးသပ္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာလုပ္ရမည္ဆုိသည့္အေျဖ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိက္ ရပါသည္။ ေမာင္ေက်ာ္ဟိုး(မဟာဝိဇၨာ)