ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ဘုတ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုးသည္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ဘုတ္ကုန္းေက်းရြာ ဦးသန္းလွ၏ေနအိမ္တြင္ ယေန႔ညေန ၄ နာရီခြဲက က်င္းပေသာ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ဘုတ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဘုတ္ကုန္း ေက်းရြာမွ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၃ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေဒသခံပါတီဝင္ ဦးစိန္ေမာင္က ရပ္/ေက်းပါတီဝင္မ်ားကိုယ္စား ေက်းရြာ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုးက လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။