ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ျခင္း

 

၂၀၁၇ – ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ(၂၂) ရက္ေန႕ ၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ ျခင္း အခမ္းအနားတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ / ပါတီဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ဦးစုိင္းလံုးဆိုင္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ / ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ စိုင္းဆိုက္ေက်ာက္ဆမ္ ၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ အေရွ႕ပိုင္း ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္လွ ၊ က်ိဳင္းတံုခရိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးကေနဒီပြန္းႏွင့္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

အဆိုျပဳသူ ၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူ ၊ တက္ေရာက္လာသူ ေကာ္မတီဝင္ အမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ အားလံုးတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ႏွစ္ေထာင္းအားရ ေထာက္ခံၾကၿပီးေနာက္ ယခင္      ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္ ေဟာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသူ ဦးစိုင္းေလာင္းအား မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ၾကပါသည္။

Crd