ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္မေနာသုခေသြးလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္း ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား တီရွပ္အက်ႌလွဴဒါန္း

 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေျမျမင့္ရပ္ကြက္ ေျမျမင့္ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼစကူးလ္သင္တန္းတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲက ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ မေနာ သုခေသြးလွဴရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားအား တီရွပ္အက်ႌလွဴဒါန္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ဓမၼ စကူးလ္သင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း၌ အပတ္စဥ္တနဂၤေႏြေန႔ တိုင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိရာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေျမျမင့္ရပ္ကြက္ ေျမျမင့္ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼစကူးလ္သင္တန္းတြင္ ဓမၼစကူးလ္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ တီရွပ္အက်ႌမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မေနာသုခေသြး လွဴရွင္ႏွင့္လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားက စုေပါင္း၍လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဓမၼစကူးလ္ တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ တီရွပ္အက်ႌစုေပါင္းလွဴဒါန္းတာ။ဒီလိုလွဴႏိုင္ေအာင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမေနာသုခေသြးလွဴရွင္ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ ရြက္တာပါ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္ ၿပီးလည္း အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ အက်ဳိးစြမ္းႏိုင္သမွ်စြမ္းေဆာင္သြား မည္”ဟုၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးညြန္႔ဝင္းကေျပာသည္။
ေျမျမင့္ရပ္ကြက္ ေျမျမင့္ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼစကူးလ္သင္တန္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မေနာသုခေသြးလွဴရွင္ ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၅ဝ အတြက္ ဓမၼစကူးလ္တံဆိပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ တီရွပ္အက်ႌ အထည္ ၁၅ဝ ၊ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၈ဝဝဝဝ ကို စုေပါင္း လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

EPN