ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႕နံနက္ ၁၁နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ              ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအစည္းအေဝးက်င္းပ ခဲ့သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႕ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဥကၠ႒ဦးေဝလြင္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ နာယက ဦးမွတ္ႀကီးႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၅ဝ ခန႔္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတုိ႔ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဝင္းက ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို  ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားက ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမဥကၠ႒ႏွင့္ နာယကမ်ားက ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးေနာက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚဦး