ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)တြင္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီခြဲက ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား စုေပါင္းေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လံုျခံဳေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ စသည့္ အၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ယင္းေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အေၾကာင္း အရာမ်ားအေပၚ ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီ ၂၉ ပါတီမွ ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Union daily