အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူငယ္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ ဘက္စံုအလွဴေငြလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွဦးေဆာင္၍ လူငယ္ထု လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ငါးထပ္ႀကီးဘုရား၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီက ဘုရားပန္းကပ္ ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးကုသိုလ္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ လူငယ္တာဝန္ခံ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင္႔ေဆာင္၊ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား လုပ္အားဒါနကုသိုလ္ ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ငါးထပ္ႀကီး ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕သို႔ ဘုရားႀကီး ဘက္စံုအသံုးျပဳရန္ အလွဴေငြက်ပ္ တစ္သိန္းကို လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးသန္႔(လမ္းမေတာ္)