ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္စိုး မံုရြာ ေခ်ာင္းဦး ဘုတလင္ အရာေတာ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္စိုးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁နာရီ တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕ရွိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံး ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌က်င္းပသည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္မံုရြာျမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဦးျမိဳ႕နယ္၊ ဘုတလင္ျမိဳ႕နယ္၊ အရာေတာ္ျမိဳ႕နယ္တုိ႕မွ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မံုရြာ ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မုံရြာခ႐ိုင္ မံုရြာျမိဳ႕နယ္၊ေခ်ာင္းဦးျမိဳ႕နယ္၊ ဘုတလင္ျမိဳ႕နယ္၊ အရာေတာ္ ျမိဳ႔နယ္တို႕မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္/ေက်း ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားစုစုေပါင္းအင္အား ၁၂ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း ဂါရဝျပဳ မိတ္ဆက္ၾကသည္။ ထို႔ ေနာက္ (တုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) ဗဟို အလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္စိုးက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ပါတီစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

စိမ္းႏိုင္