ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟုိအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႔တြင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ရပ္မိရပ္ဖတုိ့အားေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ဗဟုိအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းႏွင့္ ပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးတုိ႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ေတြ႕ဆံု ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ ပါတီဗဟုိေကာ္မ တီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္တုိ႔မွ ဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ထားဝယ္၊ ေလာင္းလုံး၊ ေရျဖဴ၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ပုေလာ၊ ၿမိတ္၊ ကြၽန္းစု၊ တနသၤာရီ၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔မွပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားစုစုေပါင္း ၆၂ ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ပါတီဗဟုိအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက ပါတီ၏ဖြဲ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ပါတီဝင္အင္အားက်စ္လ်စ္ခုိင္မာေရး၊ စည္း႐ံုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လမ္းၫႊန္မွာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ လစ္လပ္ေနေသာ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ေနရာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လ်ာထားသူ မ်ားစာရင္းကုိေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ထုိ႔ေနာက္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ပါတီဝင္ မ်ား၏ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ပါတီဗဟုိအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမွာၾကားၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲပထမပုိင္းကုိ ရပ္နားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ လစ္လပ္ေနေသာ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ေနရာကုိ ပါတီ၏ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၾကရာ ေရွးဦးစြာ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း ျခင္း၊ ပါတီဥကၠ႒ ေနရာလ်ာထားသူမ်ားစာရင္းကုိေၾကညာျခင္း၊ ဆႏၵျပဳ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူပါတီဝင္မ်ားက ဆႏၵျပဳမဲေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ ကာ ဆႏၵျပဳမဲအမ်ားဆံုးရရွိသူသံုးဦးကုိ လ်ာထားအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ပါတီဗဟုိအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာ ၾကားကာ ေတြ႕ဆံုပြဲကုိ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ ယခုလ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးသည္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ထားဝယ္ခ႐ုိင္၊ ၿမိတ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္တုိ႔မွ ပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ လမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပံဳးခ်ိဳ(ထားဝယ္)