မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏွင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်ား လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ ယေန႔ နံနက္ ၁၁း၅၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေ႐ွ႕ဦးစြာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္း အေဝးမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဗဟိုဥကၠ႒ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး၊ ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ မြန္ျပည္နယ္ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ေဆာင္ ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားမွ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္၏ အေျခအေန ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။

တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ တင္ျပခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖည့္စြပ္ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ မြန္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ ၂ ႐ိုင္မွ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား စံုလင္စြာတက္ေရာက္ၾက ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

#Ayemintun